Mindre bortkastet tid
78
Nye brukere
17000
Brukervennlige og fleksible grensesnitt

Våre produkter

Kontakt oss

Våre produkter

F5 IT har utviklet egne Smart Software produkter med brukervennlige og fleksible grensensitt. Produktene kan benyttes som applikasjoner, en kombinasjon av flere moduler, en integrert del av alle systemene internt i bedriften eller helt enkelt, som en integrasjon eller KPI applikasjon.

Smart Management

Et kvalitets- og styringssystem som har alle verktøy du trenger for å bli digital. Tilgjengelig på web og APP.

Smart Deviation

HMS og avviksssytem.
Velg et brukervennlig kvalitetssikringssystem som registrerer avvik og hendelser.
Web- og appløsning.

Smart Automation

En løsning som effektiviserer byggeoperasjoner,
reduserer energiforbruket og
forbedrer alarm- og oppgavehåndtering.

Smart Vacation Planner

Med denne løsningen vil du kunne redusere tid
som går med til planlegging og administrering av dine ansattes ferieønsker.

Smart Agent 2.0

Sømløs og enkel integrasjon.

Smart Quip

Utstyrssporing for din bedrift.

Smart City

Digitaliserer kommuner og byer.

IOT Hub

Kobler IOT sensorer til Smart Automation, Smart City og Smart Management.