Effektiv sporbarhet
95%
Registrert utstyr
970
SmartQuip

Sporing av utstyr

Ta kontakt

SmartQuip

Organisasjoner som søker effektiv drift og reduserte kostnader har behov for å spore utstyret sitt. Sporing av eiendeler øker også produktivitet og sikrer at du holder deg oppdatert på reparasjons- og vedlikeholdsplaner. Smart Quip gir kontroll og oversikt over utstyret og gir klarhet i måten du administrerer dine prosjekter på. Ta kontakt om du vil ha ytterligere informasjon om Smart Quip.

Komplett utstyrssporing

Oversikt over utstyr

Se hvordan utstyret ditt blir tatt i bruk, når og av hvem.

Prosjektoversikt

Følg med på hvilket utstyr prosjektene har behov for.

Rapportering

Kartlegg og få periodiske rapporter på hvordan utstyret brukes.

Notifikasjoner for vedlikehold

Gå aldri glipp av nødvendig vedlikehold.

Fordeler

  • komplett utstyrsoversikt
  • varsler for vedlikehold
  • varsler for re-sertifiseringsdatoer
  • Effektiv, smart og trygg løsning

Nøkkelferdigeheter

Smart Quip er 100% web basert ogleveres som en tjeneste. Ingen installasjon eller administrasjon er nødvendig. Tjenesten brukes via web og i tillegg som en app for Android.

Hvorfor kartlegge og overvåke utstyr? For å få en klarere oppfatning vil vi gjerne at du stiller deg følgende spørsmål:
  • Hvordan påvirkes prosjektene ved tap og feil bruk av dyrt utstyr?
  • Hvor mye penger går tapt årlig på grunn av manglende kunnskap om dette temaet?
  • Hvordan påvirkes vedlikehold og levetid for utstyr uten utstyrssporing?