Økt produktivitet
92
Nye brukere
350
SmartDeviation

Økt kvalitet og redusert risiko

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?

Om du allerede er bruker eller vurderer å bli det. Se gjerne våre opplæringsvideoer som viser hvordan løsningen fungerer i praksis. Har du fremdeles noe du lurer på må du ikke nøle med å ta kontakt med en av våre rådgivere.

Kontakt oss

Kom i gang med avvikssystemet Smart Deviation

Vi viser hvordan du kommer i gang med å bruke og håndtere avvikssystemet.

Instillinger meny

Lær hvordan du legger til ett avvik, registrerer kostnader, konsekvens og alorlighetsgrad.

Lage ny bruker

Lær hvordan du legger til en bruker og knytter den opp mot organisasjonen.

Opprett avvik

Send avvik til en bruker og sett opp konsekvens som følge av avviket. Spesifiser kostnader.