Effektiviser byggdrift
62
Antall integrerte systemer
115
Smart Automation

Intelligente byggeoperasjoner

Kontakt oss

Intelligente byggeoperasjoner

Byggdrift

Smart Automation er utviklet for å effektivisere, overvåke og drifte bygninger.

Alarmhåndtering

Komplett alarm- og oppgavehåndtering

Oppgavehåndtering

Alarmer og meldinger kan konverteres som oppgaver og sendes til forskjellige personer i gruppen.

Energisparing

 Integrer et bredt utvalg av forskjellige driftsoppgaver.

Smart Automation er utviklet i samarbeid med ledende produsenter av automatiseringsløsninger, kommuner, eiendomsutviklere og Innovasjon Norge. Løsningen ble satt i drift i 2014, og er underlagt kontinuerlig utvikling og tilpasning til ulike systemer og løsninger. Løsningen er integrert med over 50 forskjellige systemer. Hovedmålet med løsningen er å effektivisere byggeoperasjoner, redusere energiforbruket og forbedre alarm-  og oppgavehåndtering.

Benefits

  • Optimaliser byggeoperasjoner ved å koble all programvare til èn løsning
  • Integrer med ulike driftsoppgaver
  • Reduser energiforbruket
  • Forbedre alarm- og oppgavebehandling
  • Enkel, smart og trygg løsning