Teknologier

Ved bruk av til enhver tid moderne teknologier, utvikler og leverer vi forretningskritiske løsninger innenfor digitalisering, automatisering og rapportering.

Front-end

Front-end av våre applikasjoner bruker responsivt design (web-applikasjon), noe som gir høy brukervennlighet på et bredt spekter av skjermoppløsninger. Vi har høyt fokus på å levere brukervennlige grensesnitt som imøtekommer kundens behov.

App-løsninger

Våre systemer utvikles for de vanlige mobile operativsystemer (iOS og Android), og kan integreres med alle plattformer og all type programvare.

Maskinlæring og AI

Ved bruk av maskinlæring og AI i vår applikasjonsutvikling utnytter vi data på en helt annen måte enn før. Dette åpner blant annet for mer automatisering av prosesser og mer treffsikre predikasjonsløsninger.

Rapportering

Våre rapporteringsverktøy kan benytte data fra ulike kilder for å skape gode rapporter på tvers av systemer, og gjør det mulig for eksterne å rapportere på data ved bruk av f.eks. PowerBI/Power BI-Embedded.

API

Vi utvikler våre applikasjoner med REST-baserte API’er som muliggjør batch og direkte integrasjoner, og ved behov kan applikasjonene også levere hendelsesbaserte meldinger til eksterne systemer via f.eks. Azure Event Hub.

Programmeringsspråk:

 • TypeScript
 • JavaScript
 • C#
 • Transact-SQL
 • Phyton
 • R
 • Dart

Rammeverk:

 • .Net Core
 • Angular
 • Ionic
 • Bootstrap
 • Cordova
 • Web API

Plattformer:

 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure SQL
 • Microsoft Azure Applications services
 • Microsoft Azure Datastorage

Annet:

 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft SQL-Server
 • Internet Information Services