Internet of Things (IoT)

F5IT har god kunnskap i å utvikle applikasjoner som bruker Azure IOT Hub for å kommunisere med kompatible enheter (for eksempel ved hjelp av protokoller som MQTT). Vår kunnskap innen enhet til sky og sky til enhet i kommunikasjon gjør at F5IT ikke bare kan utvikle passiv web- og mobilapplikasjon, men også aktiv applikasjon som styrer og modifiserer enheter som kobles til skyen.

F5IT er koblingen mellom enhet / enhetsutvikler (automatisering) og sluttbruker.