Prosjektstyring

Prosjektstyringsverktøy

Smart Management har en egen modul for prosjektstyring som gjør det enkelt å planlegge prosjekter, kartlegge aktiviteter, milepæler, avvik og arbeidsordrer. Med god dokumentasjon og rapporteringsmuligheter kan løsningen fungere bra til oppbygging, implementering og vedlikehold av kvalitetssystem i henhold til ISO 9001 standarden.

Hvorfor Smart Management?
  • Effektivt prosjektstyringsverktøy
  • Full oversikt og gode rapporteringsmuligheter
  • Imøtekommer krav satt av ISO 9001 standard
  • Økt kvalitet og styring av dine prosjekter
Løsningen er i bruk i flere bransjer
  • Bygg og anlegg
  • Elektroentreprenører
  • Kommuner
  • Industri
  • Engroshandel

Flere fordeler med Smart Management

Arbeidsordre

Smart Management er et modulbasert system som innehar flere verktøy for å heldigitalisere din bedrift. Løsningen har blant annet en modul for arbeidsordrer som gjør det enkelt å standardisere og utføre oppdrag for kunder.

Avvikshåndtering

Bruker kan registrere avviket på mobil, web og nettbrett. Dette skjer ved bruk av prosesslister/sjekklister. En hver bedrift vil kunne tilpasse innholdet i sjekklisten ved bruk av prosesslistedesigner.

Dokumenthåndtering

Løsningen består av en egen dokumentmodul som gjør det mulig å laste opp og gjøre tilgjengelig dokumentasjon og rapporter. Modulen har tilnærmet ubegrenset plass til lagring av dokumenter.

Prosesslister

For å tilpasse egne prosesslister har løsningen en egen prosessdesigner som er tilgjengelig for admin bruker. Prosesslister kan brukes på organisasjon, brukere, prosjekt og arbeidsordrer.

Vi tilpasser demonstrasjon av Smart Management etter behov. Book en gratis demo, så viser vi gjerne hvordan løsningen fungerer.
Ta kontakt her.