SmartManagement

SmartManagement er et brukervennlig og innovativt kvalitets- og styringssystem med alle verktøy du trenger for å sikre god kontroll på bedriftens prosesser. Bruk mindre tid på papirarbeid og mer tid på utførelse og prosessforbedring.

Løsningen sikrer strømlinjeformet arbeidsutførelse med høy kvalitet. Alle ansatte jobber etter samme metodikk, utført arbeid blir raskt og grundig dokumentert og kundene får en profesjonell sluttrapportering som viser hele jobbutførelsen fra begynnelse til slutt.

SmartManagement kan brukes til å bli sertifisert på ISO 9001.

Prosjektstyring

Effektivt prosektledelsesverktøy, planlegg prosjekter, kartlegg aktiviteter, definer prosesser og milepæler, registrer arbeidsordre og håndter avvik.

Arbeidsordrehåndtering

Digitaliserte ordre med tilhørende sjekklister for standardisert oppdragsutførelse. Herunder funksjoner for administrasjon, tildeling, samhandling med kunder og leverandører, varsler, registrering av materialer og timer, rapportering med all nødvendig dokumentasjon osv.

Prosesslistedesigner

Opprett og rediger egne prosesser samt digitale sjekklister gjennom en egen prosessdesigner. Kan brukes på ulike nivå som organisasjon, bruker, prosjekt og arbeidsordre. Hendelser kan knyttes til svaralternativer i en prosess-/sjekklisteutførelse og kan for eksempel være å ta bilde, eller signere. Snarveisfunksjonalitet er tilgjengelig via app for individuell tilpasning og effektivisering.

Avvikshåndtering

Enkel registrering, oversikt og oppfølging av avvik for kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser. Funksjoner for tildeling og viderebehandling, sporing tilbake til ordre og sjekklister, opplasting av vedlegg m.m.

Ressursplanlegging

Få en god oversikt over dine ressurser i forbindelse med planlegging av jobber og oppdrag for dine kunder.

CRM

Enkel CRM funksjonalitet som inneholder alle de viktigste funksjonene for at du skal kunne følge opp aktiviteter mot dine kunder

Rapportering og dokumenthåndtering

Rapporter på avvik, ordrer, kunder, ferdigstillelse og andre ønskede data i løsningen. Last opp og tilgjengeliggjøre alle typer dokumentasjon og rapporter. Emnetagsfunksjonalitet for kommentarer, nummerering ved revidering, datering osv.

Annet

Timeregistrering, produktregistrering m.m.

Plattform
  • Tilgjengelig på web og app, og med offline-støtte for App.
  • Sky-basert lagring og kryptert opplasting med tilnærmet ubegrenset lagringsplass.
  • Åpent API for enkel integrasjon mot andre systemer. Standardisert integrasjon mot Tripletex.
  • Støtte for flere språk (norsk og engels er standard).