Smart Vacation Planner

SmartVacationPlanner er et enkelt system for en oversiktlig og systematisk organisering av bedriftens ferieavvikling. Et fleksibelt verktøy som dekker organisasjonens behov uavhengig av størrelse- og forretningsområde.

Den enkelte ansatte legger inn søknad via en kalenderfunksjon for sitt eller sine ferieønsker. Ledere eller nærmeste overordnede får varsler via epost for ventende forespørsler som må behandles og godkjennes.

SmartVacationPlanner tilrettelegger for oversiktlig ferierapportering til bedriften, og løsningens dashboard gir den enkelte ansatte full oversikt over anvendte feriedager og feriedager til gode.

Plattform

Tilgjengelig på web og app.

Sky-basert løsning.

Åpent API for enkel integrasjon mot andre systemer.

Støtte for flere språk.

Pris : 

Lisensbetaling i forhold til antall brukere og standardiserte rollefunksjoner/brukerkategorier.

Ytterligere prisinformasjon på nærmere forespørsel.

Kontakt oss


    *Jeg godtar at F5 IT samler inn min registrerte informasjon