SmartQuip

SmartQuip er et intuitivt system som sikrer sporing og full kontroll over utlevert utstyr, enten det er et par sko eller dyrt maskinelt utstyr. Unngå unødvendige og ofte også usynlige kostnader grunnet feil bruk av utstyr, manglende overholdelse av preventivt vedlikehold eller ubevisst forhold til utstyrssvinn.

Løsningen synliggjør til hvem og når utstyret utleveres, samt hvilket prosjekt det er tilknyttet.

En notifikasjons-funksjonalitet sikrer at bedriften kan systematisere utførelse av nødvendig preventivt vedlikehold og overholdelse av eventuell re-sertifiseringsdatoer. Sporing og systematisk oppfølging optimaliserer utstyrets levetid og produktivitet.

Plattform
  • Tilgjengelig på web og app for Android.
  • Sky-basert lagring og kryptert opplasting med tilnærmet ubegrenset lagringsplass.
  • Åpent API for enkel integrasjon mot andre systemer.
  • Støtte for flere språk.

Klikk registrer, for 30 dagers gratis testperiode  Registrer