SmartDeviation

SmartDeviation er et komplett og oversiktlig avvikssystem som gjør det mulig å rutinemessig analysere og forbedre bedriftens arbeidsprosesser. Lær å forstå hvorfor avvik skjer, hvilke konsekvenser det innebærer, og bli bedre i stand til å iverksette korrigerende tiltak for å unngå gjentakende avvik.

Løsningen er intuitiv og svært enkel å ta i bruk, og man kan følgelig komme svært raskt i gang med registrering, dokumentasjon, systematisk oppfølging og effektiv rapportering av avvik.

SmartDeviation dekker behovet for avvikshåndtering uavhengig av organisasjonen størrelse, type, lokalisering og forretningsområde(r).

SmartDeviation setter søkelys på de viktige prinsippene i ISO-standarder.

Plattform
  • Tilgjengelig på web og app.
  • Sky-basert lagring og kryptert opplasting med tilnærmet ubegrenset lagringsplass.
  • Åpent API for enkel integrasjon mot andre systemer.
  • Støtte for flere språk norsk og engels er standard.
Pris (standard produkt)

Lisensbetaling i forhold til antall brukere og standardiserte rollefunksjoner/brukerkategorier:

  • Administrator: Kr 99,– per måned.
  • Superbruker: Kr 99,– per måned.
  • Bruker: Kr 49,– per måned.

Klikk registrer, for 30 dagers gratis testperiode Registrer