SmartAutomation

SmartAutomation optimaliser byggoperasjoner ved å koble all programvare til en løsning.

SmartAutomation er utviklet i samarbeid med ledende produsenter av automatiseringsløsninger, kommuner, eiendomsutviklere og Innovasjon Norge. Løsningen ble satt i drift i 2014, og er underlagt kontinuerlig utvikling og tilpasning til ulike systemer og løsninger.

Byggdrift

Effektivisering, overvåking og drift av bygninger.

Alarmhåndtering

Komplett alarm- og oppgavehåndtering.

Oppgavehåndtering

Konverter alarmer og meldinger som automatisk sendes til de respektive ansvarlige.

Energisparing

Integrer et bredt utvalg av forskjellige driftsoppgaver.

Plattform
  • Tilgjengelig på web.
  • Sky-basert løsning.
  • Åpent API for enkel integrasjon mot andre systemer.
  • Støtte for flere språk.