LeavePlanner

LeavePlanner er et meget brukervennlig system for en oversiktlig og systematisk organisering av bedriftens fravær og ferieavvikling.
Et fleksibelt verktøy som dekker organisasjonens behov uavhengig av størrelse og forretningsområde.

Den enkelte ansatte sender inn ønsker via kalenderfunksjon. Deretter vil ledere eller nærmeste overordnede bli varslet, via e-post, om at det ligger forespørsel klar til behandling/godkjenning.

LeavePlanner tilrettelegger for oversiktlig fravær og ferierapportering til bedriften, samt gir løsningens dashbord den enkelte ansatte full oversikt over benyttede dager og resterende ferie.

Plattform
  • Tilgjengelig på web og app.
  • Sky-basert løsning.
  • Åpent API for enkel integrasjon mot andre systemer.
  • Støtte for flere språk.
Pris:

Lisensbetaling i forhold til antall brukere og standardiserte rollefunksjoner/brukerkategorier.

Ytterligere prisinformasjon fås ved nærmere etterspørsel.

Klikk registrer, for 30 dagers gratis testperiode Registrer