AI-Cruiter

AI- Cruiter er en sky- basert løsning for håndtering av CV-er med ulikt format. Ved å la arbeidsssøkeren benytte sitt personlige CV- oppsett, senkes terskelen for at kandidater skal søke på bedriftens utlyste stillinger, det øker bedriftens tilgang på kanditater og dermed også muligheten til å finne riktig kandidat.

AI- Cruiter reduserer tidsbruk og administrative kostnader knyttet til manuell håndtering av CV-er. Informasjonen konverteres til et avtalt standard CV- format og/eller til strukturert data, som sendes direkte til bedriftens CRM system. Alternativt kan man benytte AI- Cruiters egen funksjon for lagring, kategorisering og kvalifikasjonssøk.

AI- Cruiter er basert på maskinlæringsteknologi med manuell mottaks- og tolkningskontroll og leveres som en tjeneste.

Plattform
  • Sky- basert løsning.
  • Åpent API for enkel integrasjon mot andre systemer.