Innhenter informasjon automatisk
100
Antall kilder
247
IOT Hub

Internet of Things

Kontakt oss

IOT Hub

IoT Hub er en skybasert plattform som distribuerer informasjon mellom våre applikasjoner. For å ha en effektiv løsning er vi helt avhengige av å være online på et stabilt og sikkert datanett.