Avvikshåndtering

Avviksmodulen bidrar til oppbygging, implementering og vedlikehold av avvikshåndtering. Det er enkelt å få oversikt over alle registrerte avvik og opprette nye. Avvik kan tildeles til andre for videre behandling. Dersom avviket ikke blir tildelt, går avviket til nærmeste leder. På avviket er det full sporbarhet tilbake til sjekklisten under gjennomføring. Avvik støtter opplasting av vedlegg og viser hvilke e-poster som har blitt sendt.

Fordeler med avviksmodulen

 • Kartlegger og måler avvik
 • Økt fokus på verdiskaping
 • Effektiv dokumentasjon
 • Kontinuerlig forbedring på arbeidsprosesser
 • Reduserer risiko
 • Enkel å integrere
 • Tilgjengelig på web og app

Løsningen er i bruk i flere bransjer

 • Bygg og anlegg
 • Elektroentreprenører
 • Kommuner
 • Industri
 • Engroshandel

Flere fordeler med Smart Management

Prosjektportal

Prosjektstyringsverktøyet gir brukerne en oversikt over sentrale elementer for prosjektet som fremdrift, milepæler, arbeidsordre, siste opplastede rapporter, prosjektinformasjon.

Arbeidsordre

Smart Management er et modulbasert system som innehar flere verktøy for å heldigitalisere din bedrift. Løsningen har blant annet en modul for arbeidsordrer som gjør det enkelt å standardisere og utføre oppdrag for kunder.

Dokumenthåndtering

Løsningen består av en egen dokumentmodul som gjør det mulig å laste opp og gjøre tilgjengelig dokumentasjon og rapporter. Modulen har tilnærmet ubegrenset plass til lagring av dokumenter.

Prosesslister

For å tilpasse egne prosesslister har løsningen en egen prosessdesigner som er tilgjengelig for admin bruker. Prosesslister kan brukes på organisasjon, brukere, prosjekt og arbeidsordrer.