All Posts By

F5_Admin

Få kontroll på dine prosedyrer

By | News

Standardisering av arbeidsprosesser og profesjonell håndtering av avvik bør være enkelt. Men hvordan skal vi komme i gang? Og hvordan passer dette inn med våre bransjespesifikke behov? Ved å standardisere bedriftens prosesser blir det enklere å kartlegge hvor det er behov for forbedringer og hva som må til for å skape bedre arbeidsflyt. Book en  gratis demonstrasjon av Smart Management i dag, så viser vi og forklarer hvordan løsningen fungerer.

Ja takk jeg vil gjerne ha en demonstrasjon av Smart Management.

Tilpasset din bransje

Utviklerne bak Smart Management har et bredt kompetansegrunnlag og lang erfaring på tvers av industrier og fagområder. Administrativt arbeid er tidkrevende og målet til de fleste bedrifter er å bruke mindre tid på administrativt og mer tid på det som er viktig. Med Smart Management får du oversikten du trenger for å øke kvalitet og få bedre kontroll over arbeidsprosesser, avvikshåndtering og kostnader. Utviklerne har blant annet hatt stort fokus på å levere en løsning som er enkel å ta i bruk, trygg og sikker løsning som ivaretar bedriftens informasjonssikkerhet og innfrir kravene satt av GDPR. Les artikkel om ny prosjektportal i Smart Management.

Vi har mange års erfaring på tvers av industrier og har blant annet samarbeidet med bedrifter fra:

 • Byggebransjen

  Effektivt prosjektstyringsverktøy.

 • Bank og finans
 • Helsesektor
 • Olje & gass

Hvorfor velge Smart Management?

 • Mindre papirarbeid
 • Økt kvalitet – gir fornøyde kunder
 • Bedre samarbeid mellom ledelse, ansatte og leverandører
 • Digitalisering og standardisering av arbeidsprosesser
 • Proffesjonel håndtering og oppfølging av avvik
 • Effektivt prosjektstyringsverktøy
 • Sømløst integrerbart

Demo tilpasset dine behov

Vi tilpasser demonstrasjon av Smart Management etter behov. Derfor vil vi gjerne ha litt informasjon fra dere i forkant slik at vi kan forberede oss på kjente problemstillinger som er relevante for deres bedrift. Ta kontakt med en av våre rådgivere

Smart Management oppgraderer

By | News

Vi er alltid opptatt av å finne de gode løsningene som bidrar til å effektivisere og forbedre forretningsprosesser for bedrifter. Utviklerne i F5 IT har nå oppgradert Smart Management med egen prosjektportal. Løsningen er allerede tatt i bruk og det brukervennlige grensesnittet gjør det enkelt å komme i gang.

Alt i ett system – NSE gruppen er godt i gang

– Vi har lenge operert med ulike systemer for prosjektstyring, avviksregistrering og standardisering av arbeidsprossesser. Dette blir fort uoversiktelig og vi bruker mer tid en hva som er ideelt på administrativt arbeid, sier Helge Olsen, CEO i NSE gruppen.

Bruk av verktøy for å øke samhandling og effektivitet i bedrifter skal i utgangspunktet være et steg i rett retning mot å bruke teknologi aktivt i bedrifter. Men med for mange verktøy, kan det fort virke mot sin hensikt, påpeker Helge.

I gangen hos NSE gruppen er folk i farten. Det er tydelig at her er det mye som skjer om dagen. NSE gruppen er en stor aktør innen stillas, bygg, overflatebehandling og andre entreprenør tjenester. Prosjektene varierer fra små prosjekter til store utbygginger. Behovet for et prosjektstyringssystem har lenge vert et faktum. Nå blir alt satt i samme system, noe som gjør hverdagen betraktelig bedre for ansatte og ledere. Les gjerne mer om Smart Management og hva det  tilbyr.

Fordeler med prosjektportal

Med den nye prosjektportalen får en oversikt over sentrale elementer for prosjektet som fremdrift, fullførte jobbpakker, siste opplastede rapporter, prosjektinformasjon med mer. Overvåk egen tidslinje for hvert prosjekt som raskt gir deg innblikk og status på hvor mye av arbeidet som er fullført og hva som gjenstår. Det er enkelt å legge til og fjerne deltakere slik at nødvendig informasjon og prosedyrer er tilgjengelig for de involverte i prosjektet. Det er også mulig å legge til eksterne deltakere slik at leverandører og eventuelt kunder kan kobles på. Løsningen består av en egen dokumentmodul som gjør det mulig å laste opp og gjøre tilgjengelig dokumentasjon og rapporter.
Dette er en trygg og sikker løsning som ivaretar bedriftens informasjonsikkerhet og innfrir kravene satt av GDPR.

Flere fordeler med Smart Management som et komplett system:

 • Mindre papirarbeid
 • Bedre samarbeid mellom ledelse, ansatte og leverandører
 • Digitalisering og standardisering av arbeidsprosesser
 • Profesjonell håndtering og oppfølging av avvik
 • Effektivt prosjektstyringsverktøy

Utfordring

Det er et kjent faktum at å endre holdninger er en utfordring. «Tidligere har vi gjort det slik og det fungerte, så hvorfor skal vi gjøre noe nytt?» Oppfinner av Smart Management Jo Arild Tønnessen har lang erfaring i bransjen og god innsikt i hva som kreves for å lykkes med digitalisering.

– Teknologi i dagens samfunn er i lynrask endring. De fleste bedrifter bruker digitale løsninger som verktøy i bedriften, men færre forstår hvor viktig del digitalisering er for bedriftens strategi og verdikjede, påpeker Tønnessen, teknisk sjef i F5 IT.

Han påpeker også at uten strategisk forankring og aktiv deltakelse fra ledere og ansatte som tar eierskap i å bygge opp et slikt system er sannsynligheten liten for at bedriften vil lykkes. Derfor jobber F5 IT aktivt sammen med sine kunder for å forstå deres arbeidsmetodikk og prosesser for å sikre at løsningen vil dekke kundens behov.

En undersøkelse fra konsulent selskapet McKinsey viser at bedrifter kan øke produktiviteten med hele 25% – bare ved å endre arbeidsmetodene dine.

Løsning

Det er både tidsbesparende og kostnadseffektivt å ha et komplett system som du kan bygge alt rundt. NSE Gruppen har vert delaktig underveis i utviklingen av prosjektportal, noe som har vert en viktig faktor for resultatet vi nå sitter igjen med.

– Med en skybasertløsning kan du jobbe når du vil og hvor du vil. Du kan dele informasjon sømløst med interne og eksterne. Alt dette med èn bruker og ett system, tilføyer Tønnessen.

Innovasjon basert på oljeteknologi

By | News

Nytenking gir flere ben å stå på

Produktet SmartAutomasjon er en viktig satsning for oss. Løsningen leveres i dag til både offentlige og private aktører som administrerer flere bygg. Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger og det setter vi pris på. Viser til artikkel skrevet av Forus.no med fokus på innovasjon og digitalisering.

Kilde: forus.no

Innovasjonssuksess basert på oljeteknologi

F5 IT er et eksempel på den raske fremveksten av spennende gründer- og innovasjonsmiljøer på Forus. Teknologi opprinnelig utviklet for oljesektoren har gitt gjennombrudd i markedet for styring av bygg og smarte byer. Og satsing på innovasjon og digitalisering gjennom datterselskapene SmartCrowding og Ridgeware skal gi store gevinster for kunder i henholdsvis helsesektoren og olje- og gassindustrien.

F5 IT ble i 2011 etablert som et rendyrket IT-konsulentselskap innen systemutvikling, nettverk og sikkerhet. Dette er fortsatt kjerneområder, men selskapet går stadig nye veier. Den første tiden talte selskapet bare noen få ansatte og oljerelaterte virksomheter stod for 90 prosent av omsetningen. Nå har selskapet passert 50 medarbeidere og gjort seg uavhengig av oljeindustrien.

– Vi har jobbet mye med innovasjon. De første årenes teknologiutvikling for oljeindustrien benyttes nå til smarte digitale løsninger i andre bransjer. I dag står oljeindustrien for bare rundt 10 prosent av omsetningen, forteller Trond Furenes, adm. direktør i F5 IT.

Sparer kommunen for millionbeløp

En avtale med Stavanger kommune ble starten på veksthistorien. Kommunen ønsket å anskaffe et system for overvåkning av alarmer, driftssystem, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. F5 IT vant anbudet og utviklet løsningen SmartAutomasjon™ sammen med kommunen og Innovasjon Norge. Den er basert på teknologien F5 IT tidligere utviklet for informasjonsinnhenting i oljebrønner.

SmartAutomasjon™ er en portal som knytter sammen kommunens byggtekniske systemer. Den effektiviserer driften av bygningsmassen, reduserer energiforbruket og skaper bedre prosesser for håndtering av alarmer og oppgaver. Stavanger kommune tok løsningen i bruk i 2014, og Multiconsult har på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund beregnet innsparingen til opp mot 24 MNOK. Løsningen leveres nå til både offentlige og private aktører som administrerer flere bygg.

– Vi får veldig positive tilbakemeldinger fra brukerne. SmartAutomasjon™ blir en viktig satsing for oss i årene fremover, sier Furenes.

Kompetansenivået på Forus viktig fortrinn

Selskapet vokste raskt ut av lokalene i Gamle Forusvei 8. Etter et kort opphold i Gamle Forusvei 53 er selskapet nå lokalisert i Vestre Svanholmen 4. Her fokuserer byggeier Seabrokers på å tiltrekke teknologibedrifter slik at de kan utnytte hverandres kompetanse og innovasjonskraft. Cloudservice, Tieto Norway og Cegal er blant virksomhetene i det ikoniske landemerket på Forus vest.

– Vi lever av å utvikle løsninger for økt effektivitet, og derfor er det naturlig å være lokalisert på Forus. Kort vei til kundene, og beliggenheten midt mellom Stavanger og Sandnes er effektivt og gir mange fordeler. Dessuten er det unike kompetansenivået på Forus et viktig fortrinn når vi nå møter fremtiden, sier Furenes.

Flere innovative ben å stå på

Innovasjon er en av kjerneverdiene i F5 IT, og selskapet samarbeider med private virksomheter, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og kommuner for å utvikle fremtidens løsninger for ulike bransjer. Det mangler ikke på eksempler.

Ett er selskapet Nordic Smart Buildings AS. Her har F5 IT utviklet en løsning kalt «Teknisk Vern».

– Dette er en sensor som overvåker tekniske rom i næringsbygg og varsler entreprenøren eller byggeieren om avvik i temperatur, fuktighet, vibrasjon og annet. Hensikten er å redusere energibruk og forebygge feilsituasjoner, forklarer Furenes.

F5IT satser også på helsesektoren. Gjennom selskapet SmartCrowding AS har F5IT, Validè AS og dr. Øystein Evjen Olsen ved Stavanger Universitetssykehus utviklet en løsning som gir helseforetak bedre beslutningsstøtte rundt pasientflyt og bemanning. Det gir økt utnyttelse av ressursene, bedre pasientbehandling og redusert stress blant de ansatte.

F5 IT har nylig også inngått et spennende samarbeid med Ridge, Forus-bedriften som Dagens Næringsliv i fjor kåret til gasellevinner i Rogaland. Det felleseide selskapet RidgeWare AS skal effektivisere brønnboringsprosessen offshore gjennom bruk av ny teknologi.

– Midt i den utfordrende situasjonen i oljesektoren opplever vi tross alt mye positivt. Det er etablert flere tusen nye virksomheter og dyktige mennesker jobber dag og natt for å skape nye forretningsmuligheter. Det er utrolig spennende å være en del av det som nå skjer på Forus og i regionen, avslutter Trond Furenes.

Reduserte strømregning med 2 millioner

By | News

Med lang erfaring fra blant annet oljeindustrien har F5IT utviklet en løsning for styring og håndtering av bygg som kan gi store besparelser for offentlige og private aktører. Dette har resultert i store besparelser for Stavanger kommune. Computer World ønsket i den forbindelse å skrive en artikkel om samarbeidet og leveransen som sparte dem for millioner i utgifter når det kommer til bygg og anlegg. “Næringslivet og det offentlige må jobbe tettere sammen for at Norge fortsatt skal være en vekstnasjon, selv uten olje” sier F5IT.

kilde: www.cw.no

Oljeavhengig it-bedrift

Med teknologi fra oljeindustrien har F5IT slått gjennom i markedet for styring av hus og smarte byer.

En løsning for Stavanger kommune ga F5IT vind i seglene. 40 millioner kroner mente de tradisjonelle leverandørene det ville koste å anskaffe et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg i Stavanger. F5IT vant anbudsrunden med en løsning til 1,25 millioner, forteller de i en pressemelding.

Kommunen har allerede spart inn investeringen på lavere strømforbruk.

For F5IT ble avtalen med Stavanger kommune begynnelsen på et veksteventyr. Mens de tidligere var totalt avhengige av oljebransjen, er de nå helt uavhengige. Antall ansatte har steget fra 17 til 60 i løpet av de siste tre årene, og omsetningen har gått fra fire millioner i 2011 til 50 millioner på årets budsjett.

Teknologi fra brønnstyring

F5IT tok teknologi som ble brukt til å hente informasjon fra oljebrønner og benyttet den til å passe på hus og smarte byer.

– Uten den innovative anskaffelsesprosessen hadde vi sannsynligvis ikke utviklet denne løsningen, sier administrerende direktør i F5IT, Trond Furenes. Han tilskriver Stavanger kommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling mye av æren for veksten selskapet har gjennomgått.

– Næringslivet og det offentlige må jobbe tettere sammen for at Norge fortsatt skal være en vekstnasjon, selv uten oljen, sier Furenes videre og ser F5ITs utvikling som et godt eksempel på innovasjon som et resultat av offentlig vilje, støtte og tilrettelegging.

Store gevinster

All styring og feilhåndtering i samtlige av Stavanger kommunes bygg skjer nå på én skjerm, og kommunens strømregning har gått ned med en til to millioner kroner årlig. For Stavanger kommune er samlet netto økonomisk gevinst beregnet til 9-24 millioner kroner over en 15-års driftsperiode.

– Alt dette er et direkte resultat av vår metode for innovative offentlige anskaffelser, sier Per Harbø, leder for Nasjonalt program for leverandørutvikling.

F5IT har nettopp flyttet til større lokaler. Der har de nå en døgnbemannet sentral for overvåking av systemer og sensorer og kan se når noen forsøker å bryte seg inn i systemet til et kraftverk eller et sykehjem.

De har allerede 28 ansatte i et datterselskap i Romania, og snart vil de åpne et distriktskontor i Oslo. Med selskapet Nordic Smart Building, som de har etablert sammen med totalentreprenøren Apply, har F5IT fått ytterligere et ben å stå på. Her skal de fokusere på industribygg med høye strømregninger og dårlig inneklima.

Ny driftssentral

By | Uncategorized

Smart Automasjon er et av våre egenutviklede hyllevare produkter. Dette er en løsning som gir deg oversikt og kontroll over systemene i hele bygningsmassen. Løsningen leveres som en tjeneste til offentlige og private aktører. Stavanger kommune og F5IT implementerte SmartAutomasjon som driftsportal for styring av bygg. Løsningen ble resultatet av økonomiske besparelser på flere millioner. Viser til artikkel under skrevet av Difi.no som går nærmere inn på det spennende samarbeidet vi hadde med Stavanger kommune.

kilde: difi.no

Stavanger kommune – ny driftsportal

Stavanger kommune hadde behov for et nytt driftssystem for kommunens bygningsmasse. En intern kartlegging konkluderte med at dette ville bli for dyrt, og kommunen måtte derfor tenke nytt. Løsningen viste seg å være en innovativ anskaffelse som sparte kommunen for mange penger, og gav stor vekst til et lokalt firma.

Behov

I 2010 satte Stavanger kommune i gang en omfattende kartlegging av kommunens eksisterende sentraldriftsløsninger. Kartleggingen viste at de eksisterende systemene var dyre i drift, sårbare, krevende å vedlikeholde og at systemene stilte høye krav til kompetanse for de som skulle drifte bygningsmassen.

Kartleggingen av kommunens sentraldriftsløsninger viste et meget komplekst bilde der anbefalingen var at mange av de eksisterende systemene måtte byttes ut. Konklusjonen var at dette ville koste opp mot 40 millioner kroner og ikke være økonomisk forsvarlig. Det ble derfor besluttet å tenke helt nytt og løfte problemstillingen til å bli en pilotanskaffelse der metoden for innovative anskaffelser ble testet.

Høsten 2010 inviterte Stavanger kommune leverandørmarkedet via Doffin til en dialogkonferanse. Kommunen presenterte behovene, og beskrev de tekniske utfordringene, samtidig var det en åpen dialog med de potensielle leverandørene om mulighetene.

Tidlig dialog med leverandørmarkedet ga verdifull informasjon om mulighetene i markedet, og ga kommunen innsikt i hva markedet kunne tilby.

Etter en lengre prosess ble det så gjennomført en anskaffelse der det til slutt endte med at den lokale leverandøren F5 IT AS ble tildelt oppdraget. Første leveranse var februar 2015, og portalen er nå i drift.

Løsning

Fordelen med den nye driftssentralen er at den kommuniserer med det gamle driftssystemet. En tradisjonell anskaffelse forespeilet et driftssystem som ville krevd utskifting av de eksisterende systemene, noe som ville blitt svært kostbart.

Den nye driftssentralen består av et softwareverktøy som setter Drift- og energiseksjonen i stand til å levere bedre og raskere service, og det gir en betydelig bedre kontroll av tekniske anlegg. Brukerne av kommunens bygningsmasse opplever i dag høyere oppetid på anleggene, bedre komfort i byggene og bedre innemiljø. Det er nå også mulig å sentralstyre mange av anleggene som tidligere ikke var mulig. Feil og alarmer som tidligere kunne stå lenge uten å bli «lukket», løses i dag sentralt.

Innovativ anskaffelse Stavanger kommune og F5IT


Vil du vite mer om mulighetene med Smart Automation? Les mer om Smart Automation her.

Effekt

Portalen er i dag i drift, og mottar alarmer og driftsmeldinger. Den nye løsningen gir mer effektiv drift av bygningsmassen, redusert energiforbruk og lavere strømregninger. Brukerne av kommunens bygg opplever bedre komfort og innemiljø.

Investering på 1.25 millioner mot estimerte 40 millioner gav økonomisk gevinst på 9-25 millioner gjennom redusert energiforbruk.

Gevinstanalysen, som ble utarbeidet på oppdrag av NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, konkluderer med at den totale gevinsten for kommunen forventes å ligge mellom 9 og 24 mill. Portalen forventes i løpet av sin 15-årige levetid å gi besparelser et sted mellom 13 og 28 mill.

Skalering

Løsningen kan tas i bruk av andre i dag, og leverandøren arbeider i dag mot en rekke andre kommuner og private bedrifter. Anskaffelsesprosessen og resultatene har vært til stor inspirasjon for å jobbe videre internt med metoden for innovative anskaffelser, og det ble igangsatt ett nytt innovasjonsprosjekt i kommunen våren 2014.

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om produktet SmartAutomation og hvilke muligheter som finnes kan du ta kontakt med oss her. 

Tryg har valgt Smart Deviation som sitt avvikssystem

By | News

Fra og med 01.01.2018, har Tryg valgt å bruke Smart Deviation som sitt avvikssystem. Etter en konkurranse i høst falt valget på Smart Deviation. Hovedårsakene til valget fallt på at systemet utviklet av F5 IT er intuitivt, lett å ta i bruk og ligger foran andre tilsvarende løsninger når det kommer til funksjonalitet og muligheter løsningen byr på.  Systemet vil bidra til at Tryg kan kartlegge og kontrollere avvik på en effektiv og kontrollert måte. Tryg skal i hovedsak bruke systemet til å følge opp sine underleverandører.