Mindre bortkastet tid
78
Nye brukere
17000
Brukervennlige og fleksible grensesnitt

Arbeidsordre

Kontakt oss

Arbeidsordre

Smart Management er et modulbasert system som innehar flere verktøy for å heldigitalisere din bedrift. Løsningen har blant annet en modul for arbeidsordrer som gjør det enkelt å standardisere og utføre oppdrag for kunder.

En arbeidsordre beskriver et oppdrag som skal utføres og består av en digital sjekkliste som kan tildeles en til flere personer i din organisasjon og håndteres via APP. Bruker vil motta en notifikasjon i løsningen og i form av e-post når en arbeidsordre er klar for å håndteres. Når en arbeidsordre er fullført kan leder hente ut sluttrapport med nødvendig dokumentasjon for den utførte jobben. Arbeidsordrer kan også knyttes opp mot Smart Management sin egen prosjektportal.

En arbeidsordre inneholder blant annet
  • Kundeansvarlig
  • Mulighet til å registrere kostnader og material
  • Registrering av timer
  • Inkludere deltakere (herunder ansatte og leverandører)
Løsningen er i bruk i flere bransjer
  • Bygg og anlegg
  • Elektroentreprenører
  • Kommuner
  • Industri
  • Engroshandel

Løsningen består av en responsiv web del samt en APP for Android og IOS. Appen er tilgjengelig offline, slik at utførende personell kan gjøre jobben sin på steder uten dekning.

Flere fordeler med Smart Management

Prosjektportal

Prosjektstyringsverktøyet gir brukerne en oversikt over sentrale elementer for prosjektet som fremdrift, milepæler, arbeidsordre, siste opplastede rapporter, prosjektinformasjon.

Avvikshåndtering

Bruker kan registrere avviket på mobil, web og nettbrett. Dette skjer ved bruk av prosesslister/sjekklister. En hver bedrift vil kunne tilpasse innholdet i sjekklisten ved bruk av prosesslistedesigner.

Dokumenthåndtering

Løsningen består av en egen dokumentmodul som gjør det mulig å laste opp og gjøre tilgjengelig dokumentasjon og rapporter. Modulen har tilnærmet ubegrenset plass til lagring av dokumenter.

Prosesslister

For å tilpasse egne prosesslister har løsningen en egen prosessdesigner som er tilgjengelig for admin bruker. Prosesslister kan brukes på organisasjon, brukere, prosjekt og arbeidsordrer.

Vil du vite mer?

Les gjerne mer om oss og våre produkter på vår aktuelt side.

Prisskjema

Vil du vite mer om våre priser? Ta kontakt med oss.