Ny driftssentral

By July 10, 2018 January 18th, 2019 Uncategorized

Smart Automasjon er et av våre egenutviklede hyllevare produkter. Dette er en løsning som gir deg oversikt og kontroll over systemene i hele bygningsmassen. Løsningen leveres som en tjeneste til offentlige og private aktører. Stavanger kommune og F5IT implementerte SmartAutomasjon som driftsportal for styring av bygg. Løsningen ble resultatet av økonomiske besparelser på flere millioner. Viser til artikkel under skrevet av Difi.no som går nærmere inn på det spennende samarbeidet vi hadde med Stavanger kommune.

kilde: difi.no

Stavanger kommune – ny driftsportal

Stavanger kommune hadde behov for et nytt driftssystem for kommunens bygningsmasse. En intern kartlegging konkluderte med at dette ville bli for dyrt, og kommunen måtte derfor tenke nytt. Løsningen viste seg å være en innovativ anskaffelse som sparte kommunen for mange penger, og gav stor vekst til et lokalt firma.

Behov

I 2010 satte Stavanger kommune i gang en omfattende kartlegging av kommunens eksisterende sentraldriftsløsninger. Kartleggingen viste at de eksisterende systemene var dyre i drift, sårbare, krevende å vedlikeholde og at systemene stilte høye krav til kompetanse for de som skulle drifte bygningsmassen.

Kartleggingen av kommunens sentraldriftsløsninger viste et meget komplekst bilde der anbefalingen var at mange av de eksisterende systemene måtte byttes ut. Konklusjonen var at dette ville koste opp mot 40 millioner kroner og ikke være økonomisk forsvarlig. Det ble derfor besluttet å tenke helt nytt og løfte problemstillingen til å bli en pilotanskaffelse der metoden for innovative anskaffelser ble testet.

Høsten 2010 inviterte Stavanger kommune leverandørmarkedet via Doffin til en dialogkonferanse. Kommunen presenterte behovene, og beskrev de tekniske utfordringene, samtidig var det en åpen dialog med de potensielle leverandørene om mulighetene.

Tidlig dialog med leverandørmarkedet ga verdifull informasjon om mulighetene i markedet, og ga kommunen innsikt i hva markedet kunne tilby.

Etter en lengre prosess ble det så gjennomført en anskaffelse der det til slutt endte med at den lokale leverandøren F5 IT AS ble tildelt oppdraget. Første leveranse var februar 2015, og portalen er nå i drift.

Løsning

Fordelen med den nye driftssentralen er at den kommuniserer med det gamle driftssystemet. En tradisjonell anskaffelse forespeilet et driftssystem som ville krevd utskifting av de eksisterende systemene, noe som ville blitt svært kostbart.

Den nye driftssentralen består av et softwareverktøy som setter Drift- og energiseksjonen i stand til å levere bedre og raskere service, og det gir en betydelig bedre kontroll av tekniske anlegg. Brukerne av kommunens bygningsmasse opplever i dag høyere oppetid på anleggene, bedre komfort i byggene og bedre innemiljø. Det er nå også mulig å sentralstyre mange av anleggene som tidligere ikke var mulig. Feil og alarmer som tidligere kunne stå lenge uten å bli «lukket», løses i dag sentralt.

Innovativ anskaffelse Stavanger kommune og F5IT


Vil du vite mer om mulighetene med Smart Automation? Les mer om Smart Automation her.

Effekt

Portalen er i dag i drift, og mottar alarmer og driftsmeldinger. Den nye løsningen gir mer effektiv drift av bygningsmassen, redusert energiforbruk og lavere strømregninger. Brukerne av kommunens bygg opplever bedre komfort og innemiljø.

Investering på 1.25 millioner mot estimerte 40 millioner gav økonomisk gevinst på 9-25 millioner gjennom redusert energiforbruk.

Gevinstanalysen, som ble utarbeidet på oppdrag av NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, konkluderer med at den totale gevinsten for kommunen forventes å ligge mellom 9 og 24 mill. Portalen forventes i løpet av sin 15-årige levetid å gi besparelser et sted mellom 13 og 28 mill.

Skalering

Løsningen kan tas i bruk av andre i dag, og leverandøren arbeider i dag mot en rekke andre kommuner og private bedrifter. Anskaffelsesprosessen og resultatene har vært til stor inspirasjon for å jobbe videre internt med metoden for innovative anskaffelser, og det ble igangsatt ett nytt innovasjonsprosjekt i kommunen våren 2014.

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om produktet SmartAutomation og hvilke muligheter som finnes kan du ta kontakt med oss her. 

Secured By miniOrange